Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu

Yüksek gerilim işletme sorumlusu elektrik mühendisleri odası ve işletme sahibine karşı sorumludur. Tesisin elektriğinin kesilmesi açılması işlemlerinde ise tesis adına dağıtım şirketleri ile ilişkileri yürütmek ile yükümlüdür. Özken Trafo olarak sizlere Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu sağlıyoruz. Ayrıca sisteminizdeki güncel durumu belirli periyotlar ile sizlere raporluyoruz.

Bir işletmenin ya da tesisin yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üstlenen mühendisler ilk önce elektrik yüksek gerilim tesisinde keşif yaparak eksiklikleri bulur. Yüksek gerilim işletme sorumlusu bulduğu eksiklikleri gidermekle sorumludur.

İşletme yalıtkan halı, yüksek gerilim eldiveni, yalıtkan sehpa, manevra çubuğu, gerilim ıskantası yoksa işletme sahibine bildirir. Dolayısıyla işletme sahibi bu teçhizatları yüksek gerilim işletme sorumlusuna temin etmek ile yükümlüdür.

Yasal Mevzuat  

1.      Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. Dolayısıyla işletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60)

2.      Tüm yüksek gerilimli tesislerde işletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevli olan kişi İşletme Sorumlusudur. Dolayısıyla enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir. Ayrıca sorumluluk alınan tesisle ilgili olarak en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenlemek işletme sorumlusunun yükümlülükleri arasındadır. (Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği)

3.      Tüm yüksek gerilimli tesislerde kullanıcılar/müşteriler sorumlu elektrik mühendisi ile işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi imzalar. Ayrıca bu sözleşmeyi her yıl yenileyerek Şirkete ibraz eder. Aksi takdirde, müşterinin elektriği kesilir. (Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması Ek-10 “Özel Hususlar” Bölümü)

Google Maps

www.ozkentrafo.com.tr