Raporlama

Yapılan işlemler ve sonuçları ile ilgili detaylı bir rapor sunulur. Bundan sonra yapılacak işlemler ile ilgili planlama sizlere aktarılır.